Ένα λίτρο λιπαντικού, εάν απλωθεί στον υδροφόρο ορίζοντα, μπορεί να καλύψει -και κατ’επέκταση δηλητηριάσει- επιφάνεια ίση με ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Το παραπάνω στοιχείο που ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ, κ. Γιώργος Δεληγιώργης, στο πλαίσιο δημοσιογραφικού γεύματος, καταδεικνύει τη σημασία της δράσης του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, που από το 2004 έχει συλλέξει και αναγεννήσει περισσότερους από 560.000 μετρικούς τόνους ΑΛΕ (27.000/έτος Μ.Ο.), έχοντας αποτρέψει τη μόλυνση υδάτινης επιφάνειας ίσης µε την έκταση της Εύβοιας και έχοντας πετύχει 8 φορές λιγότερη κατανάλωση ενέργειας για παραγωγή λιπαντικών.

Σημειώνεται ότι η ΕΝΔΙΑΛΕ κατέγραψε φέτος ποσοστό συλλογής ΑΛΕ 74% (έναντι 40% Μ.Ο. στην ΕΕ) και ποσοστό αναγέννησης των συλλεχθέντων 100% (έναντι μόλις 61,2% στην ΕΕ), καθιστώντας την Ελλάδα «πρωταθλήτρια Ευρώπης». Μάλιστα, όπως διευκρίνισε ο κ. Δεληγιώργης, το ποσοστό θα ανέβαινε στο 85% εάν δεν περιλάμβανε τα λιπαντικά ναυτιλίας, τα οποία δεν προσμετρώνται πουθενά αλλού στην ΕΕ.

Η ενίσχυση της συλλογής ΑΛΕ στα λιμάνια από το 20% στο 30% αποτελεί και το επόμενο «στοίχημα» της ΕΝΔΙΑΛΕ, ένα δύσκολο εγχείρημα λόγω της πληθώρας φορέων που εμπλέκονται. Η επέκταση δραστηριοτήτων στη διαχείριση ΑΛΕ στις λιµενικές εγκαταστάσεις αποτελεί εξάλλου μέρος του 5ετούς επιχειρησιακού πλάνου της ΕΝΔΙΑΛΕ, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για τα έτη 2023-28, που περιλαμβάνει αναβάθμιση υποδομών και επένδυση στην τεχνολογία. Παράλληλα, πάγιο αίτημα του φορέα αποτελεί η ένωση του εθνικού μητρώου παραγωγών ελαίων με το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων, ώστε να διευκολυνθεί η διασταύρωση των δεδομένων.