Το μοντέλο αειφόρου λειτουργίας που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια η Barilla Hellas, επικυρώνεται με το Πιστοποιητικό Αειφορίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση ενός Βιώσιμου Μοντέλου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, για το έτος 2020.
Μέσα από την συμμετοχή της στο σύστημα Pooling της CHEP, η Barilla Hellas ενισχύει σημαντικά την συμβολή της στην εξοικονόμηση δασικών πόρων, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς επίσης και των αποβλήτων.
Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι βασικός πυλώνας των δράσεων της Barilla Hellas, που αποσκοπούν στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Αυτή η πιστοποίηση συνεπάγεται τη διαρκή δέσμευσή της να ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα με υπεύθυνο τρόπο, σε απόλυτη συνάρτηση με τον σκοπό της εταιρείας «Good for You, Good for the Planet».
Σημειώνεται ότι, για ακόμα μια χρονιά, η Barilla Hellas διακρίθηκε με δύο βραβεία στα πρόσφατα Health & Safety Awards 2021 της Boussias, τα οποία επιβραβεύουν την αριστεία και την καινοτομία της Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας και ανέδειξαν τις καλύτερες πρακτικές για την χρονιά που πέρασε. Συγκεκριμένα, η Barilla Hellas απέσπασε «Gold» βραβείο στην κατηγορία «Παραδειγματικός Εργοδότης» για όλες τις δράσεις Υγείας και Ευεξίας που έλαβε για τους εργαζομένους της κατά την διάρκεια της πανδημίας, και ένα ακόμα «Bronze» στην κατηγορία «Καμπάνιες» για την καμπάνια «Ζero accidents» στην εγκατάσταση του Βόλου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την στην αποφυγή εργατικών ατυχημάτων για περισσότερα από 10 χρόνια.