Έχοντας ως σταθερό στόχο την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Motor Oil Hellas προχωρά στον κόσμο του αυτοματισμού αξιοποιώντας την τεχνολογία RPA, που υποστηρίζεται από την EY Ελλάδος. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μετά από την φάση έρευνας για τον εντοπισμό ευκαιριών σε όλες τις λειτουργίες του Ομίλου, η Motor Oil Hellas, έχει εφαρμόσει αυτοματισμούς διαδικασιών που αποφέρουν σημαντικές βελτιώσεις σε τομείς όπως στα Οικονομικά, Πωλήσεις, Logistics, Εξυπηρέτηση Πελατών και HR. Τα πρώτα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι το επίπεδο αυτοματισμού ξεπερνά το 90% με αποτέλεσμα την αυξημένη ευελιξία, τη μείωση των ανθρώπινων λαθών, την τυποποίηση διαδικασιών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου για περισσότερες δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας.