Εγκρίθηκε η υπαγωγή ενός επενδυτικού σχεδίου της ΕΛΒΙΑΛ στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. Πρόκειται για μια επένδυση η οποία αφορά στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας των εγκαταστάσεων που διαθέτει στη Νέα Σάντα στο Κιλκίς και σχετίζεται με τον κλάδο δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) αργίλιου, όπως μεταδίδει το Build. Το επιλέξιμο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα 18,303 εκατ. ευρώ.

Θυμίζουμε ότι οι πωλήσεις της ΕΛΒΙΑΛ το 2020 αυξήθηκαν ελαφρά στα 81,7 εκατ. ευρώ ενώ η μεγάλη πτώση της τιμής LME στο μεγαλύτερο διάστημα του 2020, συμπαρέσυρε και την τιμή πώλησης, αλλά η εταιρεία αντιστάθμισε την πτώση με αύξηση του όγκου των πωλήσεων της, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα και την βελτίωση της αποδοτικότητάς της. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της το πραγματοποιεί στην ευρωπαϊκή αγορά.