Η ElvalHalcor έλαβε τη χρυσή βαθμίδα της πλατφόρμας EcoVadis (Gold Sustainability Rating) που απονέμεται στο κορυφαίο 5% των εταιρειών που αξιολογήθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ElvalHalcor για βιώσιμη ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση των υπεύθυνων πρακτικών της. Πέρα από την αξιολόγηση της εταιρείας, η ElvalHalcor έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την EcoVadis προκειμένου να αξιολογήσει τη δική της εφοδιαστική αλυσίδα όσον αφορά τις επιδόσεις βιωσιμότητας των προμηθευτών, στο πλαίσιο της στρατηγικής υπεύθυνων προμηθειών της.

Ο Παναγιώτης Τσερόλας, Sustainability Senior Manager του Τομέα Έλασης Αλουμινίου της ElvalHalcor, δήλωσε: «Τα ετήσια αποτελέσματα της αξιολόγησης EcoVadis της ElvalHalcor αντικατοπτρίζουν τη συνολική μας προσπάθεια στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας, ενώ παράλληλα μας δίνουν χρήσιμα εργαλεία βελτίωσης των πρακτικών που εφαρμόζουμε. Προσπαθούμε να δίνουμε το παράδειγμα σε ότι αφορά στη βιώσιμη στρατηγική, τις επιδόσεις μας και τον θετικό αντίκτυπο που θέλουμε να έχουμε στην κοινωνία και το περιβάλλον».

Ο Γιώργος Μαυραγάνης, Strategic Planning & Sustainability Senior Manager του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της ElvalHalcor, πρόσθεσε: «Η αξιολόγηση EcoVadis αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να κατανοήσουν το επίπεδο εφαρμογής και ωριμότητας της βιωσιμότητας σε έναν οργανισμό. Η αξιολόγηση της ElvalHalcor με τη βαθμίδα Gold είναι αποτέλεσμα των δράσεων βελτίωσης που υλοποιήθηκαν το 2023 και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των σχεδίων δράσης μας για το μέλλον».