Η Elval, τομέας Έλασης Αλουμινίου της ElvalHalcor, δημιούργησε το πρόγραμμα «Engineers of Tomorrow» με το οποίο δίνει την ευκαιρία σε νέες και νέους απόφοιτους πολυτεχνικών σχολών να ξεκινήσουν σήμερα τη σταδιοδρομία τους στο εργοστάσιό της στο πλαίσιο δωδεκάμηνης έμμισθης πρακτικής άσκησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, μέσα από μία αξιοκρατική και αδιάβλητη διαδικασία επιλογής, 12 νέοι μηχανικοί για τους επόμενους 12 μήνες, θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία υψηλού επιπέδου με εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες.