Παρά το δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον ο Όμιλος ElvalHalcor στάθηκε ανθεκτικός στο Α’ εξάμηνο του 2023 καθώς ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε μόνο κατά 3,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.  Εξηγώντας τους λόγους για το παραπάνω αποτέλεσμα, ο Όμιλος σημειώνει πως η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα κινήθηκε υποτονικά στο Α΄ εξάμηνο του 2023, με πτώση της ζήτησης κυρίως στο κατασκευαστικό αλλά και σε άλλους κλάδους, με την Ευρώπη να εισέρχεται τεχνικά σε ύφεση μετά από δύο συνεχή τρίμηνα μειούμενου ΑΕΠ. Παράλληλα, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη συνέχισε να υποχωρεί, υποβοηθούμενος από τη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας αλλά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, που δεν δικαιολογούν ακόμα την αλλαγή της νομισματικής πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών. Τέλος, η αλλαγή οικονομικού κλίματος και προσδοκιών, σε συνδυασμό και με την ομαλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας οδήγησε σε μια παρατεταμένη από-αποθεματοποίηση με σημαντικές επιπτώσεις στη ζήτηση.
Επηρεάστηκαν τα κέρδη
Τα a-EBITDA, τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία, μειώθηκαν κατά 18,0% και ανήλθαν στα 130,9 εκ. ευρώ έναντι 159,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα κυρίως από τα περιορισμένα περιθώρια στην ανακύκλωση και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 28,8 εκατ. ευρώ έναντι 121,0 εκατ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο του 2021.
Πρωτοστάτησε στις πωλήσεις  η Sofia Med
Ο κύκλος εργασιών του Κλάδου Αλουμινίου μειώθηκε κατά 12,1% στα 863,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 982,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, λόγω μείωσης των τιμών μετάλλων και την επίδραση της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ. Την ίδια στιγμή ο κύκλος εργασιών του Κλάδου Χαλκού ανήλθε στα 927,3 εκατ. ευρώ έναντι 977,3 εκατ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο του 2022, επηρεαζόμενος αρνητικά από τις μειωμένες τιμές των μετάλλων και τον μειωμένο όγκο πωλήσεων. Αντίθετα, θετική ήταν η πορεία των πωλήσεων της θυγατρικής Sofia Med, η οποία συνέχισε να βελτιώνει την ανταγωνιστική της θέση, με τους όγκους πωλήσεων της για τα προϊόντα έλασης να σημειώνουν αύξηση κατά 6,4% και τα προϊόντα διέλασης χαλκού κατά 5,3% συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Συγκρατημένες επενδύσεις
Σε χαμηλά επίπεδα κρατήθηκαν οι επενδύσεις στο πρώτο μισό του 2023, με τον CFO της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, κ. Σπύρο Κοκκόλη να δηλώνει στη διάρκεια της Ενημέρωσης Αναλυτών πως «φέτος επενδύσαμε 50 εκατ. ευρώ και δεν σκοπεύουμε να ξεπεράσουμε τα 100 εκατ. ευρώ», κάτι που εξάλλου είχε προαναγγείλει πριν την έναρξη του έτους. Αναλυτικότερα, ο Τομέας Αλουμινίου διέθεσε περίπου 34,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες επενδύσεις για τις θυγατρικές του κλάδου ανήλθαν στα 4,7 εκατ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση της νέας γραμμής βαφής ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Αναφορικά με τις επενδύσεις του κλάδου Χαλκού, διατέθηκαν περίπου 12,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία 4,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων, ενώ 7,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν επενδύσεις της θυγατρικής Sofia Med.