Η ΕlvalHalcor και η ΤΙΤΑΝ εντάσσονται στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2022», μαζί με 29 ακόμη επιχειρήσεις, αφότου αξιολογήθηκαν βάσει των επιχειρηματικών επιδόσεών τους με βάση τα ESG κριτήρια στο «Sustainability Performance Directory».

«Η συμμετοχή της ElvalHalcor σε αυτήν την ομάδα, για ακόμη μία χρονιά, επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση και τη στρατηγική της Εταιρείας στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, εφαρμόζοντας πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας», σημειώνει η εταιρεία. Από πλευράς του, ο Τιτάνας αναφέρει ότι: «Οι στόχοι μας σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και μετά υπογραμμίζουν τη διαρκή δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για όλους».