Παρά το δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον ο Όμιλος ElvalHalcor παρέμεινε ανθεκτικός κατά το α΄ τρίμηνο του 2023, καθώς ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,2% μόνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 930,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2023, ελαφρώς βελτιωμένος κατά 0,8%, συγκριτικά με 923,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2022.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), μειώθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν στα 70,3 εκατ. ευρώ έναντι 74,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα από το αυξημένο κόστος κατεργασίας. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 64,6 εκατ. ευρώ, έναντι 109,3 εκατ. ευρώ ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 56,1 εκατ. ευρώ έναντι 102,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 19,7 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2023, έναντι 66,9 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Η πορεία των κλάδων κι οι επενδύσεις
Ο κλάδος Αλουμινίου διατήρησε την ανοδική του πορεία τους τρεις πρώτους μήνες του 2023. Οι όγκοι πωλήσεων ήταν αυξημένοι κατά 2,8% έναντι του α’ τριμήνου 2022, ενώ ο κύκλος εργασιών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα συγκρινόμενος με την προηγούμενη περίοδο στα 443,0 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος ανταποκρίθηκε στην υψηλή ζήτηση για τα προϊόντα του, αξιοποιώντας την αυξημένη παραγωγική ικανότητα του νέου ψυχρού ελάστρου, το οποίο ξεκίνησε την παραγωγική του λειτουργία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και τη νέα γραμμή βαφής, της οποίας η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Χαλκού ανήλθε στα 487,5 εκατ. ευρώ έναντι 480,7 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενος θετικά από τις αυξημένες μέσες τιμές κατεργασίας.

Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν μείωση κατά 8,6% για την περίοδο ως αποτέλεσμα της μείωσης στον κατασκευαστικό κλάδο που επηρέασε κυρίως τα προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού και δευτερευόντως τους σωλήνες χαλκού. Αναφορικά με τις επενδύσεις του κλάδου, διατέθηκαν περίπου 4,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία 0,8 εκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων, ενώ 3,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν επενδύσεις της θυγατρικής Sofia Med.

Θετικές προβλέψεις για το μέλλον
Παρά τη γεωπολιτική κρίση, η ElvalHalcor διαμηνύει πως «κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της». Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, αυξάνοντας περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, της αστικοποίησης, της τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό δίνει στην ElvalHalcor τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην δυναμική αυτή και να διατηρήσει μακροχρόνια την ανοδική της πορεία, παρά τις όποιες πιθανές βραχυχρόνιες επιπτώσεις από περισσότερο κυκλικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.