Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 29.11.2021, όρισε ως νέο Γενικό Διευθυντή του Κλάδου Χαλκού τον Παναγιώτη Λώλο, ο οποίος θα ασκεί παράλληλα και τα μέχρι σήμερα καθήκοντά του, ως Γενικός Διευθυντής του Τομέα Σωλήνων Χαλκού.

Επίσης τον εξέλεξε και ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, Περικλή Σαπουντζή. Είναι Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και μέλος των Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη.