Σε επίπεδα ρεκόρ κινήθηκαν οι πωλήσεις της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς, σε συνέχεια ενός ισχυρού τελευταίου τριμήνου του 2020, με τη ζήτηση στους περισσότερους τομείς να επανέρχεται, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να ξεπερνάει τα προ πανδημίας επίπεδα. Ο συνδυασμός ανοδικού όγκου και τιμών μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών στα 647,3 εκ. ευρώ για το α’ τρίμηνο, αυξημένο κατά 22,1% από τα 530,3 εκ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Κλειδί οι επενδύσεις στην έλαση
Πιο αναλυτικά, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 10,5%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα έλασης αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων. Όπως σημειώνει η εταιρεία, σε αυτό συνέβαλε η ιδιαίτερα έντονη ανάκαμψη των αγορών της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, που είχαν υστερήσει κατά την προηγούμενη χρήση, επηρεάζοντας κυρίως τον κλάδο αλουμινίου. Ειδικότερα για το αλουμίνιο, οι όγκοι αυξήθηκαν κατά 11,8% σχεδόν αποκλειστικά λόγω της νέας επένδυσης της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για την εγκατάσταση του νέου θερμού ελάστρου Tandem. Αντίστοιχα, ο χαλκός εμφάνισε αύξηση κατά 8,3% σε όγκους, με τον τομέα της έλασης χαλκού – όπου επίσης έχουν πραγματοποιηθεί αξιοσημείωτες επενδύσεις αύξησης της δυναμικότητας στις μονάδες της Βουλγαρίας – να ενισχύεται κατά 14,5%.

Προοπτικές και αύξηση δυναμικότητας

Για το υπόλοιπο 2021, η διοίκηση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θεωρεί ότι βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα. Στη δυνατότητα αυτή συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα ή είναι σε εξέλιξη. Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, της επιτρέπουν, αυξάνοντας συνεχώς την παραγωγική δυναμικότητα αλλά και την αξιοποίησή της, να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί την ανοδική της πορεία.