Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή ποσό που είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο του 2020, αποφάσισε μεταξύ άλλων η εταιρεία ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ στην τακτική της Γενική Συνέλευση. Το μέρισμα, αντιστοιχεί στο 61% των καθαρών κερδών και διανέμεται στις 5 Ιουλίου 2021, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία.
Η εισηγμένη, με κύρια δραστηριότητα την εμπορία πρώτων υλών για τη δημιουργία τελικών προϊόντων σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, στο πλαίσιο της συνέλευσης, μοιράστηκε δια στόματος του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της, Νέστορα Παπαθανασίου, το πλάνο της για την επόμενη πενταετία.

Μεταξύ άλλων, η εισηγμένη σχεδιάζει να αναπτυχθεί μέσω εξαγορών, τόσο σε περιοχές στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται ο Όμιλος όσο και σε νέες περιοχές της Κεντροανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η Τσεχία, η Αυστρία και η Ουγγαρία. Επιπλέον, η διοίκηση σχεδιάζει την επέκταση του Ομίλου σε νέους τομείς δραστηριοποίησης, σε νέα προϊόντα και σε καινούριους γεωγραφικούς προορισμούς.Όσον αφορά στην φετινή της πορεία, η ΕΛΤΟΝ μετά το πτωτικό α’ δίμηνο, παρατήρησε αύξηση των πωλήσεων το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου κατά 3% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, προσβλέποντας σε περαιτέρω βελτίωση.