Με βάση τα έως τώρα δεδομένα (έως τα μέσα Δεκεμβρίου) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, ο ετήσιος κύκλος εργασιών του Ομίλου ELTON αναμένεται να ανέλθει στα επίπεδα των 145 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας την ίδια πετυχημένη και ανοδική τάση όπως τεκμαίρεται τόσο κατά το 1ο εξάμηνο όσο και κατά την περίοδο των 9 μηνών της τρέχουσας οικονομικής χρήσης. Τα παραπάνω επισημαίνει με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εισηγμένη, η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία χημικών προϊόντων και υλών.
Σημειώνεται πως ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ στη χρήση του 2020 ήταν 124,1 εκ. ευρώ (έναντι 131,2 εκ. ευρώ το 2019). Ο κύκλος εργασιών της μητρικής ήταν το 2020 στα 77,98 εκ. ευρώ (από 86,68 εκ. ευρώ το 2019).

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία του 2020 τα κέρδη προ φόρων (EBIT) του Ομίλου ήταν 4,74 εκ. ευρώ από 4,71 εκ. ευρώ που ήταν το 2019. Το 2020 η εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση του συνολικού πακέτου μετοχών της υφιστάμενης θυγατρικής της Elton Marmara SA στην Τουρκία με έδρα στην Κωνσταντινούπολη στην οποία διατηρούσε 80% (έμμεση συμμετοχή) με αντικείμενο όμοιο με αυτό της δραστηριότητας του Ομίλου, ήτοι την προώθηση και διανομή Χημικών Α’ Υλών και προσθέτων για τη Βιομηχανία. Η ΕΛΤΟΝ διατηρεί θυγατρική και στη Ρουμανία μέσω της οποίας συμμετέχει στην τουρκική θυγατρική.