Αύξηση 13,1% παρουσίασε ο γενικός δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Αύγουστο του 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2020, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 21,6% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 10,5%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο 2021, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2021, παρουσίασε μείωση 0,1%, ενώ ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2020 – Αυγούστου 2021, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2019 – Αυγούστου 2020, παρουσίασε αύξηση 2,7% έναντι μείωσης 4,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.