Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, λόγω της πανδημίας. Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το έτος 2021 ανήλθε σε 332.434.338 χιλ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 21,1% σε σχέση με το έτος 2020, που είχε ανέλθει σε 274.437.995 χιλ. ευρώ. Τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2021 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2020 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 0,1%.