Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2022, παρουσίασε μείωση 14,4% έναντι αύξησης 28,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2022 με το 2021. Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουνίου 2023, παρουσίασε αύξηση 4,8% έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2022. Όσον αφορά τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2022 – Ιουλίου 2023, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2021 – Ιουλίου 2022, αυτός παρουσίασε μείωση 0,6% έναντι αύξησης 30,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.