Σημαντική αύξηση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία για τον Νοέμβριο του 2022, όπως δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) εμφάνισε αύξηση 18,2% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2021, έναντι αύξησης 40,1% στην αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020. Επιπροσθέτως, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη για τον Οκτώβριο του 2022, ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε μείωση 1,4%.

Όσον αφορά τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2020 – Νοεμβρίου 2021, αυτός παρουσίασε αύξηση 33,8%, έναντι 22,9% για τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Τέλος, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 18,2% τον Νοέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους, προήλθε από:

• Την αύξηση κατά 29,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

• Την αύξηση κατά 18,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, βιομηχανίας τροφίμων.