Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 31,6% έναντι μείωσης 5,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 με το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 4,0% έναντι αύξησης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 με το 2020. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 17,1% έναντι μείωσης 8,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 31,6%, τον μήνα Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2021, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή: Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 32,0% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 30,0%. Από την άλλη, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 4,0%, τον μήνα Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή: Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 6,4% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 3,3%.