Η ELPEN συμμετέχει ως «Partner Organization» στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα «COLOTAN», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύοντας την σημασία που αποδίδει η εταιρεία στον τομέα της έρευνας για νέες καινοτόμες θεραπείες που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Πρόκειται για μια συλλογική ερευνητική δραστηριότητα, που έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2021 και αποτελεί προϊόν συνεργασίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Φαρμακευτικών Εταιρειών.

Το πρόγραμμα «COLOTAN» υλοποιείται με διττό στόχο. Σε επιστημονικό επίπεδο επιδιώκει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και φαρμακοτεχνικών μορφών για την επίτευξη στοχευμένης δράσης φαρμάκων στο παχύ έντερο, ενώ παράλληλα, σε εκπαιδευτικό επίπεδο εξασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε 13 Υποψηφίους Ακαδημαϊκούς Διδάκτορες (ESRs – Early Stage Researchers).

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «COLOTAN» αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ELPEN. Μετά από πολυετείς προσπάθειες και σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και τον Επόπτη του Προγράμματος, Καθηγητή της Φαρμακευτικής Σχολής κ. Χρήστο Ρέππα, η εταιρεία συμμετέχει σε έναν από τους 3 ερευνητικούς του πυλώνες. Συγκεκριμένα, έχει ενεργό ρόλο στον πυλώνα (work package) με τίτλο «Ανάπτυξη νέων per os χορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων που στοχεύουν το παχύ έντερο και εκτίμηση της χρησιμότητάς τους», συμβάλλοντας στον καθορισμό του ερευνητικού αντικειμένου του προγράμματος και στην εκπαίδευσή των Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Διδακτόρων (ESRs). Στο πλαίσιο αυτό, έχει καλωσορίσει στη χώρα μας την φαρμακοποιό κα. Lea Gnatzy, Υποψήφια Διδάκτορα του προγράμματος από τη Γερμανία, με την οποία θα συνεργαστεί για τα επόμενα 3 χρόνια, τουλάχιστον.

Την εβδομάδα 17 – 21 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε το 2ο COLOTAN Midterm evaluation & Athens Symposium. Η διεξαγωγή του είχε ως στόχο την παρουσίαση και την αξιολόγηση της εξέλιξης του προγράμματος. Στο συγκεκριμένο συμπόσιο η ELPEN εκπροσωπήθηκε από τον κ. Γεώργιο Ισμαήλο, επιστημονικό υπεύθυνο της εταιρείας για το πρόγραμμα και τον κ. Κωνσταντίνο Στρατάκη, Διευθύνων Επιστημονικό Σύμβουλο, Διευθυντή Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης ομίλου ELPEN.