Ο κ. Νίκος Κάτσενος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του επικεφαλής της Διεύθυνσης Σχέσεων με Επενδυτές στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ) Συμμετοχών ΑΕ.

Ο κ. Κάτσενος είναι διπλωματούχος (MEng) ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με MSc σε International Financial Markets από το University of Southampton (UK) και πιστοποίηση CFA (Chartered Financial Analyst).

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως οικονομικός αναλυτής στον κλάδο των επενδυτικών υπηρεσιών, ενώ τα τελευταία έτη κατείχε τη θέση του Διευθυντή της Οικονομικής Ανάλυσης της Alpha Finance.