Το στρατηγικό πλάνο των ΕΛΠΕ για τα επόμενα χρόνια ανέλυσε ο Διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Α. Σιάμισιης, στο πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έδωσε και το «πράσινο» φως για την απόσχιση του κλάδου διύλισης πετρελαιοειδών και πετροχημικών της εταιρείας. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου του ομίλου «Vision 2025», δημιουργείται μια θυγατρική εταιρεία, η Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία Διύλιησης Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών με διακριτικό τίτλο Ελληνικά Πετρέλαια ΔΕΠΠΠ ΑΕ ενώ η Ελληνικά Πετρέλαια μετασχηματίζεται σε εταιρεία συμμετοχών που θα παραμείνει εισηγμένη στο χρηματιστήριο.

Η νέα εταιρική ταυτότητα της μητρικής θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2022, και θα εγκριθεί από νέα έκτακτη ΓΣ. Ο κ. Σιάμισιης σημείωσε ότι στην αλλαγή πλεύσης περιλαμβάνεται τόσο η κατανομή κεφαλαίων προς νέες δραστηριότητες όσο και η αποεπένδυση από μη συμβατές με τη νέα στρατηγική της δραστηριότητες. Όπως ανέφερε, σε έναν επενδυτικό προϋπολογισμό ύψους 3,5 με 4 δισ. ευρώ για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια, πάνω από το 50% πρόκειται να επενδυθεί στη «νέα ενέργεια» και σε κλάδους με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι υπόλοιπες επενδύσεις θα κατευθυνθούν για τη διατήρηση της παραδοσιακής δραστηριότητας των ΕΛΠΕ και τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. «Στόχος μας είναι η αύξηση της αξίας του Ομίλου και μετάβαση σε μια νέα ενεργειακή εποχή», ήταν το κεντρικό μήνυμα του κ. Σιάμισιη.
Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας αποεπένδυσης περιλαμβάνεται και η πώληση του 35% της ΔΕΠΑ Υποδομών που κατείχαν τα ΕΛΠΕ στην Italgas. Η σύμβαση, που υπεγράφη την Παρασκευή, θα επιφέρει στον Όμιλο 256 εκατ. ευρώ, ένα κατά τον κ. Σιάμισιη ικανοποιητικό ποσό, το οποίο θα αξιοποιηθεί για νέες επενδύσεις και μερισματική πολιτική.