Σε μεταβατική φάση εισέρχονται τα «Ελληνικά Πετρέλαια», με φόντο τις ανακοινώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου, Ανδρέα Σιάμισιη, την προηγούμενη εβδομάδα, σχετικά με τους άξονες του νέου στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας. Οι επερχόμενες επενδύσεις θα αγγίξουν τα 3,5-4 δισ. ευρώ, μοιρασμένα ανάμεσα στους παραδοσιακούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου και την ενεργειακή του μετάβαση.

Οι πέντε άξονες δράσης
Ο κ. Σιάμισιης, αφότου τόνισε ότι οι αλλαγές έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και δεν σχετίζονται με αλλαγή του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στην εταιρεία ή τις εργασιακές σχέσεις, αναφέρθηκε στους πέντε άξονες του στρατηγικού σχεδίου ως εξής:

1. Πρώτος στόχος είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% έως το 2030 και η επίτευξη ουδετερότητας ως το 2050. Οι στόχοι θα επιτευχθούν με κινήσεις που περιλαμβάνουν περιβαλλοντική αναβάθμιση των παραγόμενων καυσίμων, εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, τα προγράμματα πράσινου υδρογόνου και βιοκαυσίμων που θα υποκαταστήσουν ένα μέρος των ορυκτών καυσίμων αλλά και βελτίωση της βασικής δραστηριότητας των διυλιστηρίων.
2. Δημιουργία σημαντικής δραστηριότητας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας τόσο με οργανική ανάπτυξη όσο και με εξαγορές.
3. Επανεξέταση της εταιρικής δομής που περιλαμβάνει το ενδεχόμενο μετασχηματισμού του ομίλου σε εταιρεία συμμετοχών και μεταφορά των επιμέρους δραστηριοτήτων σε θυγατρικές.
4. Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας με βάση τις προβλέψεις του νόμου που εγκρίθηκε πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα εκλέγονται από τους μετόχους, ενώ οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα παραμείνουν στα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών.
5. Eπανεξετάζεται, τέλος, η εικόνα και το όνομα του ομίλου προκειμένου να αντικατοπτρίζει την νέα δομή και όχι μόνο το πετρέλαιο.