Η Ελληνική Ζύμη έχει αποκτήσει ηγετική θέση στην αγορά, με σημαντική έκθεση στη ho.re.ca. Παρά την αρνητική επίδραση της πανδημίας πέρυσι, κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 0,6%, στα 83,6 εκατ. ευρώ, διατηρώντας την ηγετική θέση της στον τομέα της κατεψυγμένης ζύμης.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 19,2 εκατ. ευρώ έναντι 19,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση και το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 22,9% έναντι 23,4% αντίστοιχα. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε 13,1 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. ευρώ το 2019 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 7,3 εκατ. ευρώ από 7,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η εταιρεία το 2020 συνέχισε το επενδυτικό της πλάνο για την επέκταση των παραγωγικών της υποδομών και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής της διαδικασίας. Υλοποίησε επενδύσεις 8,3 εκατ. ευρώ σε κτιριακές εγκαταστάσεις και νέες γραμμές παραγωγής.

Βασικές προτεραιότητες για το 2021 της θυγατρικής εταιρείας της Μπαρμπα Στάθης, αποτελούν η αύξηση μεριδίων, η είσοδος σε νέες αγορές του εξωτερικού, ο εμπλουτισμός της προϊοντικής γκάμας και ο εξορθολογισμός του κόστους. Όσον αφορά το υπόλοιπο του έτους, λόγω της αβεβαιότητας ως προς την πορεία της πανδημίας, η διοίκηση δεν διακινδυνεύει προβλέψεις για την πορεία των πωλήσεων. Ωστόσο, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμά ότι συνολικά το 2021 θα επιτύχει αύξηση πωλήσεων, με EBITDA σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι του 2020, με δεδομένη τη μείωση του περιθωρίου κέρδους λόγω των ραγδαίων ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας και τη δυσκολία μετακύλισής τους στην αγορά.