Σημαντική ανάπτυξη του ελληνικού μεταποιητικού τομέα υπέδειξαν τα στοιχεία της έρευνας PMI του Οκτωβρίου, καθώς οι λειτουργικές συνθήκες βελτιώνονται με έναν από τους ισχυρότερους ρυθμούς που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας. Συγκεκριμένα, ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα, έκλεισε στις 58,9 μονάδες τον Οκτώβριο, τιμή υψηλότερη από τις 58,4 μονάδες του Σεπτεμβρίου, υποδεικνύοντας έντονη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών του ελληνικού μεταποιητικού τομέα.
Σύμφωνα με την έρευνα της IHS Markit, η πρόσφατη άνοδος επέκτεινε την περίοδο συνεχών αυξήσεων σε οκτώ μήνες, ενώ η πρόσφατη αύξηση ήταν η τρίτη εντονότερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα μεγαλύτερο των 22 ετών. Κεντρικό ρόλο στην άνοδο έπαιξε η σημαντική αύξηση της εισροής νέων παραγγελιών. Η αύξηση των πωλήσεων ήταν σε αντιστοιχία με την αύξηση που παρατηρήθηκε τον Σεπτέμβριο. Οι εταιρείες κατέγραψαν ισχυρότερη αύξηση της ζήτησης τόσο από το εσωτερικό όσο και από τις διεθνείς αγορές, καθώς η χαλάρωση των μέτρων περιορισμού στον ταξιδιωτικό τομέα οδήγησαν σε αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγής περιορίστηκε από τα σοβαρά προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς οι αναφορές για ελλείψεις σε υλικά και καθυστερήσεις παραδόσεων συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός αύξησης παρέμεινε έντονος και υψηλότερος από τον μέσο όρο που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής για το 2021.Με εξαίρεση τη σημαντική επιδείνωση τον Απρίλιο του 2020, τα στοιχεία του Οκτωβρίου υπέδειξαν τη μεγαλύτερη επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης εισροών επίσης στην ιστορία της έρευνας.

Οι εταιρείες -σε μεγάλο βαθμό- απέδωσαν τους μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης προμηθειών στη συμφόρηση στις μεταφορές και στις ελλείψεις από την πλευρά των προμηθευτών. Κατ’ αναλογία με την υψηλότερη ζήτηση, οι εταιρείες αύξησαν την αγοραστική δραστηριότητά τους στις αρχές του τετάρτου τριμήνου, με σκοπό να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα αποθέματα εισροών ενόψει των ελλείψεων σε υλικά. Ωστόσο, αυτό το γεγονός δεν στάθηκε αρκετό να σταθεροποιήσει τα επίπεδα των αποθεμάτων, τα οποία υποχώρησαν με σταθερό -μολονότι βραδύτερο- ρυθμό.

Η αύξηση του κόστους εισροών επιταχύνθηκε καταγράφοντας νέο υψηλό-ρεκόρ, καθώς αναφορές υπέδειξαν ότι η έλλειψη σε υλικά οδήγησε σε προσαυξήσεις από την πλευρά των προμηθευτών. Οι ερωτηθέντες στην έρευνα αναφέρθηκαν στο αυξανόμενο κόστος των πρώτων υλών (ιδιαίτερα των πλαστικών, των μετάλλων, του πετρελαίου και της ξυλείας), της ενέργειας και των εξόδων μεταφοράς.

Οι ευνοϊκές συνθήκες ζήτησης επέτρεψαν στις εταιρείες να μετακυλίσουν μέρος του υψηλότερου κόστους, γεγονός το οποίο κατάφεραν να πραγματοποιήσουν με ρυθμό-ρεκόρ στην ιστορία της έρευνας. Τον Οκτώβριο, οι εταιρείες παρέμειναν γενικότερα αισιόδοξες ως προς τις προσδοκίες σχετικά με τα επίπεδα παραγωγής μέσα στο επόμενο έτος. Η εμπιστοσύνη συνδέθηκε με τις ελπίδες για αυξημένη τουριστική δραστηριότητα. Ωστόσο, τα επίπεδα αισιοδοξίας μετριάστηκαν καταγράφοντας χαμηλό επτά μηνών, λόγω της ανησυχίας σχετικά με τον ανεπαρκή εφοδιασμό σε παγκόσμιο επίπεδο και τις συνδεόμενες με αυτόν υψηλές τιμές.