Στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου προχώρησαν τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Καφέ κατά τη διάρκεια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι νεοεισερχομενο μέλος στην ΕΕΚ είναι η εταιρεία εμπορίας καφέ, Bristot Hellas. Το νέο ΔΣ απαρτίζεται από τον Τάσο Γιάγκολου (Καφές Γιάγκογλου), ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου, τον Γιάννο Μπενόπουλο (Cafetex) Α’ Αντιπρόεδρο, τον Χρήστο Αλεβίζο (Nestlé Ελλάς) Β’ Αντιπρόεδρο. Γραμματέας αναλαμβάνει η Ροδούλα Τρακάδα (JDE – Jacobs Douwe Egberts GR ΕΠΕ), Ταμίας ο Γιώργος Κούκος (Σ. Κούκος ΕΠΕ) και μέλη είναι ο Γιάννης Ταλούμης (Taf) και η Βασιλική Δημητρακά (Apaneca).

Πάγια θέση της ΕΕΚ είναι η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή του Καφέ, η οποία αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου. Στο αμέσως προσεχές διάστημα το νέο ΔΣ θα απασχολήσει εκτός αυτού, η οριστική αποσαφήνιση του πλαισίου που αφορά στην διαδικασία είσπραξης των τελών χαρτοσήμου από τις εμπορικές επιχειρήσεις καφέ στις συμβάσεις χρησιδανεισμού που συνάπτουν, καθώς επίσης και η επίλυση διαφόρων θεμάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο συνέβαλε στην τροποποίηση σημαντικών νομοθετικών διαδικασιών με καίριες παρεμβάσεις του. Στις βασικότερες από αυτές ήταν ότι πέτυχε την αναγνώριση της φυσικής απομείωσης (φύρας) στον ωμό καφέ κατά το στάδιο αποθήκευσης του σε φορολογική αποθήκη, την αναθεώρηση διαδικασίας είσπραξης και χρόνου απόδοσης των τελών χαρτοσήμου, την ένταξη του ΚΑΔ της επεξεργασίας του καφέ και των συναφών αυτού σε προγράμματα ΕΣΠΑ.