Στη μετεωρολογία, «τέλεια καταιγίδα» αποκαλείται ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο, το οποίο μετά από μια τέλεια συσχέτιση παραγοντικών δυνάμεων προκαλεί αποτέλεσμα πολλαπλά βαρύτερο του απλού αθροίσματός τους, και μεταβάλει όλα τα δεδομένα στην περιοχή όπου εκδηλώνεται. Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει το worst-case scenario μιας κατάστασης, από συνδυασμό ανεπιθύμητων παραγόντων.

Η χρονιά για την ελληνική βιομηχανία έχει ξεκινήσει, όπως τελείωσε – αντιμέτωπη με μια μια «τέλεια καταιγίδα» προκλήσεων. Η εκτίναξη ενεργειακού κόστους, μεταφορικών και πρώτων υλών έχουν δημιουργήσει μια πρωτοφανή κρίση, η οποία σύμφωνα με αναλυτές διεθνών οίκων θα υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022.

Αν «σε κάθε φαινόμενο, η αρχή παραμένει η πιο αξιόλογη στιγμή», σύμφωνα με τον Άγγλο συγγραφέα Thomas Carlyle, το τεύχος Ιανουαρίου πρακτικά και σημειολογικά είναι μια αρχή. Ένα ξεκίνημα, στο οποίο επιδιώξαμε να ενώσουμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, που απαρτίζουν το θαυμαστό κόσμο της βιομηχανίας -σύνδεσμοι, βιομηχανικές επιχειρήσεις και προμηθευτές λύσεων-, για να κάνουν τις προβλέψεις τους για τη φετινή απαιτητική χρονιά για την ελληνική βιομηχανία. Για να χαρτογραφήσουν τις προκλήσεις, και να μοιραστούν τις στρατηγικές για να τις αντιμετωπίσουν. Να παρουσιάσουν τα επενδυτικά πλάνα της χρονιάς. Τις τεχνολογικές λύσεις, και κάτω από ποιες συνθήκες μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους και την ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Στο προσκήνιο των συζητήσεων μας με τα βιομηχανικά στελέχη, ρίχνει τη σκιά της η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, και προκύπτει η βεβαιότητα ότι η αγορά της ενέργειας θα παραμείνει εξαιρετικά ρευστή. Ένα άλλο ζήτημα αφορά τις αδυναμίες που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τις βιομηχανίες να ανταποκριθούν στη ζήτηση, δημιουργώντας ελλείψεις σε πρώτες ύλες, και κατ’επέκταση ένα εντυπωσιακό ράλι στις τιμές τους. Τέτοιες προκλήσεις θα υπάρξουν και το 2022, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων οδηγών για τις μεταφορές των πρώτων υλών και εμπορευμάτων, καθώς και της συμφόρησης στα εμπορικά λιμάνια. Τα ψηφιακά δίκτυα εφοδιασμού και η ανάλυση δεδομένων μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά προς τη διαμόρφωση πιο ευέλικτων και πολυεπίπεδων αποκρίσεων σε μελλοντικές αναταράξεις της οικονομίας.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα, που αξίζει περαιτέρω ανάλυσης σε επόμενα τεύχη, αφορά στην έλλειψη ταλέντων στο εργατικό δυναμικό των βιομηχανικών ομίλων. Ο αριθμός ρεκόρ των προσφερόμενων θέσεων εργασίας παγκοσμίως ενδέχεται να περιορίσει αισθητά την παραγωγικότητα και ανάπτυξη κατά το 2022. Οι βιομηχανίες θα μπορούσαν να παρέχουν περισσότερα κίνητρα όσον αφορά στη δημιουργία νέων στρατηγικών εξέλιξης, ανασχεδιάζοντας τους εργασιακούς τομείς τους, επανεξετάζοντας τη σύνθεση και τις ικανότητες του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού τους και υιοθετώντας ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις στα επαγγελματικά περιβάλλοντά τους.

Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στις γραμμές παραγωγής και στα συστήματα διοίκησης με την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής είναι αναγκαία, όπως προκύπτει από το αφιέρωμα. Τα έξυπνα εργοστάσια θεωρούνται «κλειδιά» για την άμεση ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών. Οι περισσότεροι Όμιλοι που σημειώνουν πρόοδο και βλέπουν θετικά αποτελέσματα σε καθημερινή βάση, βασίζονται πλέον σε έναν μεγάλο αριθμό αλληλοσυνδεόμενων και αξιόπιστων ψηφιακών εφαρμογών.

Τέλος, η ταχεία άνοδος των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών παραγόντων επαναπροσδιορίζει και αναβαθμίζει την έννοια της βιωσιμότητας στη βιομηχανία. Οι επιχειρήσεις θα επενδύσουν ακόμα περισσότερο στην ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών και των συστημάτων παραγωγής, στη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και στην κυκλική οικονομία.
Υγεία και ευημερία ευχόμαστε για το 2022!