Η βαθιά γνώση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ορυκτών πόρων, η σταδιακή μετατροπή των ελληνικών εταιρειών σε «παρόχους λύσεων» από «παραγωγούς ορυκτών και μεταλλευμάτων» και η εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας και καινοτόμων μεθόδων έρευνας, αποτελούν τα σημεία – «κλειδιά», χάρη στα οποία σημειώνεται διαρκής ανάπτυξη του κλάδου.

Τα παραπάνω τόνισε ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου RawMat2021. Παράλληλα, όλες οι εταιρείες του ΣΜΕ στηρίζουν τη μετάβαση στο μοντέλο κυκλικής οικονομίας, καθώς θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Ταυτόχρονα, θέματα όπως η επίλυση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενες πρώτες ύλες, η σταδιακή απεξάρτηση από τον άνθρακα που οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση σε μέταλλα και ορυκτά, η ανάγκη για πιο αξιόπιστες και φθηνές αλυσίδες εφοδιασμού καθώς και η εύρεση νέας χρήσης του λιγνίτη ως πηγή εσόδων, οφείλουν να καταστούν στρατηγικές προτεραιότητες για το κράτος σε συνεργασία με τις εταιρείες του εξορυκτικού κλάδου.

Εν αντιθέσει με την πολυεπίπεδη σημαντικότητα του κλάδου, όπως η ουσιαστική συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας, η εργασιακή απασχόληση, η καινοτομία και το εμπόριο, τονίζεται ότι η δημιουργία αξίας από τα βεβαιωμένα αποθέματα ενέχει σημαντικά εγγενή ρίσκα και υψηλά κόστη, όπως η περιορισμένη γνώση για το αποθεματικό δυναμικό γεωλογικών στοιχείων, το υψηλό κόστος έρευνας και εκμετάλλευσης, οι υπάρχουσες υποδομές και φυσικά οι ελλείψεις στον χωροταξικό σχεδιασμό, το ασταθές φορολογικό πλαίσιο και η ασυνέπεια δημόσια διοίκησης και δικαίου.

«Οι επενδύσεις συνεχίζονται και αγγίζουν περίπου τα €345 εκατ. το χρόνο. Για να μπορέσει όμως η εξορυκτική βιομηχανία να αποτελέσει παράδειγμα και οδηγό ανάπτυξης, είναι αναγκαίο να συμβάλλουμε όλοι, πολιτεία και εκπρόσωποι του κλάδου, στην αποδοχή και υποστήριξη από την κοινωνία της υπεύθυνης και βιώσιμης εξόρυξης», υπογράμμισε ο κ. Κεφάλας.