Τις επιλογές του για μετασχηματισμό της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές» αλλά και στρατηγικό επενδυτή, σε δεύτερη φάση, διερευνά το Υπερταμείο, όπως έκανε γνωστό ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα για το 4ο τρίμηνο 2023, αλλά και για το σύνολο του προηγούμενου έτους. Στον ετήσιο απολογισμό του για την εταιρεία, το Υπερταμείο, αποτιμά θετικά την επιτυχή πρώτη επένδυση στις «Ελληνικές Αλυκές», θέτοντας ως στόχο την εφαρμογή ενός αναπτυξιακού πλάνου και την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή σε επόμενο στάδιο.

Ειδικότερα, η εταιρεία ολοκλήρωσε την διαδικασία συγκομιδής σε όλες τις αλυκές και παρά την καθυστέρηση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το πρώτο τετράμηνο του έτους καθώς και στις αρχές του φθινοπώρου, κατάφερε ένα ικανοποιητικό παραγωγικό αποτέλεσμα, αντανακλώντας την θετική επίδραση των μέχρι σήμερα επενδύσεων. Παράλληλα, η «Ελληνικές Αλυκές» παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στην ελληνική αγορά και προχωράει με την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου με στόχο την ενίσχυση του παραγωγικού αποτελέσματος ενώ προχωρά και τις ενέργειες για την περαιτέρω αξιοποίηση της αλυκής Κίτρους.

Αξίζει να σημειωθεί, ακόμη, πως η εταιρεία έχει καθιερώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΜΑS ISO 14001. Τέλος, ολοκληρώθηκε η ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας της Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. και η νέα ιστοσελίδα της εταιρείας, σηματοδοτώντας μια εκκίνηση εξωστρέφειας, την οποία έχει θέσει ως στόχο το Υπερταμείο. Υπενθυμίζεται πως στις 18.05.2023 το Υπερταμείο προέβη στην αγορά 1.087.063 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με ονομαστική αξία €1,59 η καθεμία που αντιστοιχούν σε ποσοστό 24,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ανήκαν στην «Κ.Ε. Καλαμαράκης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΚAΛAΣ A.E. Α.Ε.». Μετά την εν λόγω εξαγορά το Υπερταμείο κατέχει πλέον το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της «Ελληνικές Αλυκές».