Πάνω από 1 εκατ. ευρώ αύξηση στο τζίρο της, με ρεκόρ κερδοφορίας προ και μετά φόρων ύψους €1,77 εκατ. και €1,18 εκατ. αντίστοιχα είδε η Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. το 2022, λαμβάνοντας ώθηση μεταξύ άλλων από την… κλιματική κρίση. Πιο αναλυτικά, πέρσι οι πωλήσεις της εταιρείας, στην οποία ανήκουν επτά αλυκές με ετήσια δυναμικότητα 230.000 τόνων, ανήλθαν σε 9.060.481 ευρώ και αυξήθηκαν κατά 1.032.154 ευρώ, ποσοστό 12,86%. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, η αύξηση οφείλεται στις: α) ευνοϊκές για την εταιρία καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις – παγετός) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, β) στην πώληση των αποθεμάτων προηγουμένων ετών της αλυκής Μέσης Ροδόπης, γ) στην αύξηση πωλήσεων συσκευασμένου αλατιού, δ) καθώς και στην πώληση μεγάλων ποσοτήτων αλατιού από τις χερσαίες αλυκές.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ανακοινώθηκε η εξαγορά των μετοχών της εταιρείας από το Υπερταμείο, που πλέον κατέχει το 80% των μετοχών (το υπόλοιπο 20% παραμένει σε Δήμους). Βασική επιδίωξη της διοίκησης για τη χρήση 2023 είναι: α) Η διασφάλιση θετικού παραγωγικού αποτελέσματος, μέσω στοχευόμενων επενδυτικών κινήσεων στις κατά τόπους αλυκές, όπως η αναβάθμιση της εδαφοτεχνικής υποδομής, η αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, την αύξηση της παραγόμενης ποσότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής. β) Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, η ολοκλήρωση υλοποίησης μετατροπής της μονάδας συσκευασίας για την «Αφρίνα», ώστε να γίνει συμβατή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού HACCP και Π.Γ.Ε.