Ο άνθρωπος, το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη κυριαρχούν στις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας της Ελληνικά Γαλακτοκομεία, όπως αυτές καταγράφονται στη νέα απολογιστική της έκθεση για το 2020, υπό τον τίτλο «Με φροντίδα για το μέλλον».

Στο κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος, η εταιρεία το 2020 έχει να επιδείξει αύξηση 28% στην παραγόμενη ποσότητα βιοαερίου σε σχέση με το 2019 (από 20.969935 kWh σε 26.751.397 kWh, καθώς και 70% μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με τη μονάδα βιοαερίου, έναντι της χρήσης συμβατικών τεχνολογιών.

Επίσης, 2.226.846 συσκευασίες ανακυκλώθηκαν μέσω της δράσης της εταιρείας με την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση». Η υποκατάσταση των θερμικών αναγκών από «πράσινες» μορφές ενέργειας άγγιξε το 56% στο εργοστάσιο των Τρικάλων και το 35% για όλο τον όμιλο, οδηγώντας στη μείωση του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα από τη χρήση συμβατικών καυσίμων κατά 4,4%.