Σε τροχιά επενδύσεων με στόχο την ολοκλήρωση του έργου των Σκουριών μπαίνει για το 2024 η Eldorado Gold, η οποία κατέγραψε έσοδα 1,008 δισ. δολάρια το 2023, αύξηση 16% σε σχέση με το 2022. Η πρώτη παραγωγή χρυσού στις Σκουριές αναμένεται πλέον εντός του τρίτου τριμήνου του 2025, αντί του προηγούμενου στόχου που ήταν για τα μέσα του 2025. Ως εκ τούτου, το εύρος παραγωγής χρυσού για το 2025 μειώθηκε σε 50.000-60.000 ουγγιές, αντί για 80.000-90.000 ουγγιές που ήταν ο προηγούμενος στόχος. Παράλληλα, η παραγωγή χαλκού αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15-20 εκατ. λίβρες το 2025. Η εταιρεία προβλέπει έντονη κλιμάκωση των εργασιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για την εμπορική παραγωγή στο τέλος του 2025, ενώ αξιολογεί το σχεδιασμό της με στόχο την αύξηση του προφίλ παραγωγής χρυσού και χαλκού το 2026.

Αυξημένες οι κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2024
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν συνολικά σε 52,5 εκατ. δολ. και σε 153,8 εκατ. δολ. συνολικά το 2023. Από την αρχή του έργου μέχρι σήμερα έχουν ανέλθει σε 185 εκατ. δολ. έναντι του συνολικού προβλεπόμενου κόστους επένδυσης 845 εκατ. δολ. Μεταξύ των επιτευγμάτων που σημειώθηκαν εντός του 2023, ήταν το ότι η συνολική πρόοδος του έργου είχε ολοκληρωθεί κατά 38% και, εάν συμπεριληφθεί η πρώτη φάση της κατασκευής, κατά 70%. Επιπροσθέτως, ο λεπτομερής μηχανολογικός σχεδιασμός ολοκληρώθηκε κατά 61% και οι προμήθειες κατά 82%. Επιπλέον, σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με την κατασκευή θεμελίων του σπαστήρα πρωτογενούς θραύσης και ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης από 400V σε 690V και η αναβάθμιση του αερισμού. Για το 2024 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 375 και 425 εκατ. δολαρίων.

Μεταξύ άλλων, τα επερχόμενα ορόσημα του 2024 είναι:
• Προμήθειες και μηχανολογικός σχεδιασμός: Σημαντική ολοκλήρωση προμηθειών και μηχανολογικού σχεδιασμού,
• Εργοστάσιο κατεργασίας: Έναρξη κατασκευής του κτιρίου στέγασης του θαλάμου ελέγχου και του θαλάμου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, έναρξη κατασκευής πυκνωτών τελμάτων,
• Εγκατάσταση φίλτρανσης τελμάτων: Ανάθεση της σύμβασης για την εγκατάσταση αφύγρανσης τελμάτων, προ συναρμολόγηση των πλακών και των πλαισίων για τις φιλτρόπρεσες, ολοκλήρωση της σκυροδέτησης του κτιρίου θραυστήρων,
• Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (IEWMF): Ολοκλήρωση του προφράγματος,
• Υπόγεια ανάπτυξη: Ανάθεση της υπόγειας ανάπτυξης και σύμβασης για τα μέτωπα δοκιμών, ολοκλήρωση περίπου 2.200 μέτρων υπόγειας ανάπτυξης.

15% πάνω η Ολυμπιάδα το 2023
Στην Ολυμπιάδα η παραγωγή το 2023 ήταν 15% υψηλότερη έναντι του 2022 λόγω των υψηλότερων ποσοστών εξόρυξης, αποτέλεσμα βασικών πρωτοβουλιών μετασχηματισμού που υλοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθιστώντας δυνατή την ισχυρότερη μεταλλευτική παραγωγικότητα και την παραγωγή του τριβείου σε υψηλότερα επίπεδα. Μεταξύ άλλων επιτευγμάτων το 2023, καταγράφονται ένας νέος ηλεκτρικός υποσταθμός που οδήγησε σε αυξημένη ικανότητα αερισμού σε δοκιμαστική λειτουργία ανατινάξεων με εκρηκτικά γαλακτώματα και η συνεχής κατάρτιση και βελτιστοποίηση του εξοπλισμού. Η παραγωγή χρυσού 17.882 ουγγιών το τέταρτο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκε από 15.435 ουγγιές που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2022, λόγω της υψηλότερης παραγωγής κατά 13% και της υψηλότερης περιεκτικότητας σε χρυσό εντός του τριμήνου.