Το «πράσινο φως» για υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση -Εφοδιαστική Αλυσίδα» έλαβε η βιομηχανία παραγωγής τροφίμων Elbisco Α.Ε. Αναλυτικότερα, με απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4887/2022, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση -Εφοδιαστική Αλυσίδα των άρθρων 72 έως 77 (έτους 2022) του επενδυτικού της σχεδίου. Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής μπισκότων, φρυγανιών και διατηρούμενων προϊόντων ζαχαροπλαστικής στη θέση «Γλύφα» της Δ.Κ. Δροσιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα σε ΦΕΚ, είναι ίσο με 9.586.540 ευρώ.