Υψηλές αποδόσεις πέτυχε πέρυσι η Dunapack Packaging. Ο κύκλος εργασιών της ξεπέρασε τα 63,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 38,14%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 14,7 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 22,92% και τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων στα 8,18 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 38,71%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν αυξημένα κατά 38,75% στα 2,23 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 7,355 εκατ. ευρώ ενισχυμένα σε σχέση με το 2021 κατά 64,46%. Η Dunapack Packaging Hellas ιδρύθηκε το 1973 και είναι από τις παλαιότερες ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα των προϊόντων από κυματοειδές χαρτόνι καθώς και στον σχεδιασμό και την παραγωγή χαρτοκιβωτίων. Αποτελεί μέλος της Dunapack Packaging, του ομίλου Prinzhorn, ο οποίος το 2016 απέκτησε το 100% των μετοχών της εταιρείας.

Σημειώνεται πως σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία, συνέβαλαν προκειμένου να δημιουργηθεί μια εξελιγμένη παραγωγική μονάδα βάζοντας σε εφαρμογή και εκτελώντας δύο επενδυτικά πλάνα σε διάρκεια 5 ετών. Το 2o εξάμηνο του 2022 ξεκίνησε η υλοποίηση του δεύτερου κύκλου του επενδυτικού πλάνου, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2ο εξάμηνο του 2022. Περιλάμβανε την εκ νέου επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων (επέκταση της αποθήκης ετοίμου και Α’ υλών), αναβάθμιση της μηχανής παραγωγής χαρτονιού καθώς και νέες κυτιοποιητικές μονάδες παραγωγής.