Στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κριτήρια ESG στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, Κωστής Σταμπολής, στο webinar που διοργάνωσε το ΙΕΝΕ με τίτλο «Βιώσιμη Χρηματοδότηση με Κριτήρια ESG και Πράσινα Ομόλογα».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Διευθύντρια ESG, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Motor Oil, Έλενα Αθουσάκη, αναφέρθηκε στην ESG στρατηγική της Motor Oil και έκανε σαφές ότι οι καλές επιδόσεις μιας επιχείρησης σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, να προσελκύσουν επενδυτές και να συμβάλουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Από πλευράς του, ο Shlomi Levi, επικεφαλής Οικονομικών της Energean Israel, εστίασε στην ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη στρατηγική της εταιρείας και στα οφέλη που προέκυψαν από την υιοθέτησή της. Αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στο έργο της εταιρείας για τη μετατροπή του πετρελαϊκού πεδίου του Πρίνου σε αποθήκευση CO2, στην ηλεκτροδότηση όλων των εγκαταστάσεων μέσω ΑΠΕ και στην προοπτική παραγωγής υδρογόνου.

Με τις δράσεις αυτές να είναι απόλυτα συμβατές με τα κριτήρια ESG. Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, έγινε μια παρουσίαση των επενδυτικών αναγκών για βιώσιμη χρηματοδότηση και τον ρόλο των Πράσινων Ομολόγων, καθώς και στα οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση από εταιρείες ή οργανισμούς στην αγορά Πράσινων Ομολόγων. Το ΙΕΝΕ χαιρέτησε την παρουσία του Sean Kidney, CEO του Climate Bond Initiative στο webinar, ο οποίος αναφέρθηκε στην εκθετική αύξηση της αγοράς πράσινων ομολόγων παγκοσμίως αλλά και γενικότερα των εργαλείων πράσινης χρηματοδότησης και τόνισε την προβλεπόμενη μελλοντική τους συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση και γενικότερα στην κλιματική ουδετερότητα.