Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων (82%) δηλώνει ότι δίνει έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ως σημαντική συνεχή αναπτυξιακή στρατηγική. Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα για το 43% των επιχειρήσεων, ενώ οι τομείς στους οποίους δίνεται έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία αφορούν τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη αγαθών ή υπηρεσιών (41%), την αναδιοργάνωση των διαδικασιών της επιχείρησης (συστήματα ERP) (32%), την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας (27%) και την εφαρμογή συστημάτων CRM (26%). Παράλληλα, πρωτοπόρες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες στους τομείς της κυβερνοασφάλειας (37%) και του υπολογιστικού νέφους (36%), αξιολογούνται ως οι σημαντικότερες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά ευρήματα της νέας έρευνας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) που υλοποιήθηκε στα τέλη του 2020. Η έρευνα παρατηρεί ταχεία ωρίμανση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων το 2020, με πολύ αυξημένο το ποσοστό της χρήσης ψηφιακών καναλιών για την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού της επιχείρησης την περίοδο της πανδημίας (48%), σε σχέση με την τριετία 2016-2018 (38%).