Μεγάλη άνοδο τόσο σε ετήσια βάση όσο και σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα εμφάνισε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας το Μάρτιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020, παρουσίασε αύξηση 18,6% έναντι μείωσης 9,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019. Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 19,5%.

Η φετινή αύξηση προήλθε, μεταξύ άλλων, από την αύξηση κατά 18,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των κλάδων: κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων. Στο αποτέλεσμα συνέβαλε και η αύξηση κατά 16,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων, η οποία προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.