Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ανακοινώσει την έγκριση χρηματοδότησης από τη ΓΓΕΚ για τη σύσταση του Ι4byDESIGN, του μεγαλύτερου Κέντρου Ικανοτήτων στην Ελλάδα για την Βιομηχανία 4.0.

Πρόκειται για έναν Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας ο οποίος, αποτελούμενος από έναν ερευνητικό οργανισμό, το ΕΚΕΤΑ και 22 ακόμη επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 και των Logistics 4.0, έρχεται για να παρέχει τεχνογνωσία αιχμής στους συγκεκριμένους τομείς και να αποτελέσει σημείο συνάντησης μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων.