Υπεγράφη από τον Υφυπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα η απόφαση αναβάθμισης και επέκτασης των υποδομών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), προϋπολογισμού 16.849.740,52 ευρώ από τους πόρους του ΤΑΑ. Η επένδυση αφορά στην επέκταση των ερευνητικών υποδομών του ΕΚΕΤΑ και την ενίσχυση του επιστημονικού του εξοπλισμού στους τομείς έρευνας, που εμφανίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και κάθετων ερευνητικών υποδομών αιχμής κ.α.

Στο επίκεντρο των νέων υποδομών βρίσκονται η διεξαγωγή έρευνας αιχμής κι η παροχή υπηρεσιών από τα πέντε Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ στους τομείς βιομηχανικής παραγωγής, υγειονομικής περίθαλψης, μεταφορών και αγροδιατροφής. Ειδικότερα, οι υποδομές Industry 4.0 Test Bed και AI Nucleus του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ θα προσανατολιστούν στην παροχή υπηρεσιών που θα βελτιώσουν τις γραμμές παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.