Στην εγκατάσταση νέων μηχανημάτων για την επέκταση του συστήματος βιολογικού καθαρισμού της ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ αναφέρεται σχετική ΑΕΠΟ που δημοσίευσε το ΥΠΕΝ. Όπως σημειώνεται, η λαρισινή βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων διαθέτει μέγιστη δυναμικότητα επεξεργασίας 100 τόνων γάλακτος την ημέρα, με συνοδά έργα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, προέκυψαν διαφοροποιήσεις ως προς τα στοιχεία δόμησης και κάλυψης, ως εξής: η συνολική κάλυψη ανέρχεται σε 7.362,27 m2 και η συνολική δόμηση σε 7.151,45 m2. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας, η συνολική κινητήρια ισχύς ανέρχεται σε 842,59 KW και η θερμική σε 2 KW. Η ισχύς δε του εξοπλισμού επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού ανέρχεται σε 5 KW, όπως προβλεπόταν αρχικά.