Στην προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής κονιαμάτων με τη χρηματοδοτική στήριξη του αναπτυξιακού νόμου προχωρά η ελληνική θυγατρική της Kerakoll, πολυεθνικής εταιρείας με πιστοποίηση B Corp που δραστηριοποιείται στην οικοδομική βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση -Εφοδιαστική Αλυσίδα», επενδυτικού σχεδίου της Kerakoll Ελλάς Ε.Π.Ε. που αναφέρεται στην «κτιριακή και μηχανολογική επέκταση εργοστασίου παραγωγής κονιαμάτων με προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής».

Ως τόπος υλοποίησης της επένδυσης αναφέρεται το 1ο χλμ E.O. Σχηματαρίου – Αυλίδος, του Δήμου Τανάγρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Όσον αφορά στο συνολικό ενισχυόμενο και επιλέξιμο κόστος της επένδυσης, αυτό ισούται με 6.787.172 ευρώ. Η συνολική ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής διαμορφώνεται στα 2.171.895 ευρώ. Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο της ισολογισμό, η Kerakoll Hellas το 2023 πέτυχε κύκλο εργασιών ύψους 29, 6 εκατ. ευρώ, από 25 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενισχυμένο κατά 18,33% λόγω της διεύρυνσης του μεριδίου της εταιρείας στην αγορά. Αντίστοιχα, τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 27,3%, στα 4,6 εκατ. ευρώ. Για το έτος που διανύουμε, η διοίκηση προέβλεπε περαιτέρω ενίσχυση τζίρου και κερδοφορίας.