Αυξανόμενος καταγράφεται ο αριθμός των γυναικών, που απασχολούνται σε θέσεις επιστημόνων και μηχανικών. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που επικαλείται το ΣΕΠΕ, το 2022 υπήρχαν σχεδόν 7,3 εκατ. γυναίκες επιστήμονες και μηχανικοί στην Ε.Ε., 310.500 περισσότερες από το 2021. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο 41% της συνολικής απασχόλησης στην επιστήμη και τη μηχανική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνηγορώντας υπέρ της σταδιακής αύξησης της εκπροσώπησης των γυναικών στα πεδία, που σχετίζονται με την τεχνολογία. Οι γυναίκες, που εργάζονταν ως επιστήμονες και μηχανικοί, απασχολούνταν, κυρίως, στον τομέα των υπηρεσιών, αποτελώντας το 46% των επιστημόνων και μηχανικών αυτού του κλάδου, ενώ στη μεταποίηση, μόνο το 22% όσων απασχολούνταν ως επιστήμονες και μηχανικοί ήταν γυναίκες.

Τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών, που απασχολούνται σε επιστημονικά και τεχνολογικά επαγγέλματα το 2022, παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (64,1%), στη γαλλική περιφέρεια της Κορσικής (63,9%) και στη Λετονία (62,7%). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι περιοχές με τα μικρότερα ποσοστά γυναικών, που απασχολούνται στην επιστήμη και την τεχνολογία, καταγράφηκαν στην ιταλική περιφέρεια Nord-Ovest (45,3%), τη Μάλτα (45,8%) και την ιταλική περιφέρεια Sud (46,1%).

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, σύμφωνα με την επίσημη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εργαζόμενοι στην επιστήμη και την τεχνολογία θεωρούνται όσοι εργάζονται σε επαγγέλματα, που θα μπορούσαν να εμπλέκονται στη συστηματική παραγωγή, πρόοδο, διάχυση και εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, επίσης, άλλα επαγγέλματα, όπως τεχνικούς ή συναφείς επαγγελματίες.