Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο 43 δισ. ευρώ για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε τσιπ ως το 2030. Παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία «European Chips Act», ο Επίτροπος για θέματα Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, τόνισε ότι στόχος είναι να διπλασιαστεί το μερίδιο της ΕΕ στην παραγωγή τσιπ στην παγκόσμια αγορά, που σήμερα ανέρχεται μόλις στο 10% και παράλληλα να μειώσει την εξάρτησή της από χώρες της Ασίας.

Η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 11 δισεκ. ευρώ, περίπου τα μισά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα άλλα μισά από τα κράτη-μέλη, για την ενίσχυση της υπάρχουσας έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και για τη διασφάλιση της ανάπτυξης προηγμένων ημιαγωγών. Επίσης, προτείνει να γίνουν δημόσιες επενδύσεις ύψους 30 δισ. ευρώ για την αύξηση της παραγωγής ημιαγωγών – ένα ποσό που αναμένεται να μοχλεύσει μεγαλύτερο ποσό ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ άνω των 2 δισ. ευρώ προορίζονται για να στηρίξουν νεοφυείς επιχειρήσεις, μέσω ενός νέου Ταμείου για τα Chips στην ΕΕ.