Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χαρακτηρίσει, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, τις επενδύσεις στο φυσικό αέριο και στην πυρηνική ενέργεια ως «πράσινες» επενδύσεις, παρουσιάζοντας την τελική μορφή της συμπληρωματικής πράξης κατ’ εξουσιοδότηση για την ταξινομία της ΕΕ. «Οι επιλεγείσες δραστηριότητες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας συνάδουν με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ και θα μας επιτρέψουν να επιταχύνουμε τη μετάβαση από πιο ρυπογόνες δραστηριότητες, όπως η παραγωγή άνθρακα, προς ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον, βασισμένο κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», τονίζει η Επιτροπή.

Ειδικότερα εισάγονται «σαφείς και αυστηρές προϋποθέσεις», υπό τους οποίους ορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αερίου μπορούν να προστεθούν, ως μεταβατικές δραστηριότητες, σε εκείνες που ήδη καλύπτονται από την πρώτη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Η πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της πυρηνικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας, το δε αέριο θα πρέπει να συμβάλλει στη μετάβαση από τον άνθρακα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.