Το ποσό ρεκόρ των €4 δισ. θα διαθέσει η Ευρώπη για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών απαλλαγμένων από ανθρακούχες εκπομπές. Πρόκειται για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ταμείου Καινοτομίας για το 2023, που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή αύξησε το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων και διπλασίασε τον προϋπολογισμό για κατασκευαστικά έργα καθαρής τεχνολογίας, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Αναλυτικά, διατίθενται €1,4 δισ. για την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας, της τεχνολογικής υπεροχής και της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού στην Ευρώπη. Οι ανάδοχοι των έργων μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης στο πλαίσιο πέντε κεφαλαίων με διακριτές απαιτήσεις προϋπολογισμού και κεφαλαιουχικών δαπανών:
– Γενική απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές (μεγάλης κλίμακας) – διατίθενται €1,7 δισ. για έργα με κεφαλαιουχικές δαπάνες άνω των €100 εκατ.
– Γενική απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές (μεσαίας κλίμακας) – διατίθενται €500 δισ. για έργα με κεφαλαιουχικές δαπάνες από €20 εκατ. έως €100 εκατ.
– Γενική απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές (μικρής κλίμακας) – διατίθενται €200 δισ. ευρώ για έργα με κεφαλαιουχικές δαπάνες από €2,5 εκατ. έως €20 εκατ.