Κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης βρίσκεται η Ελλάδα ως προς τις κρατικές δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη (Research & Development-R&D). Συγκεκριμένα, η Ελλάδα με κρατικές δαπάνες €148 ανά άτομο για R&D το 2020 κατατάσσεται στη 12η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη – μέλη, όταν ο αντίστοιχος Κοινοτικός μέσος όρος είναι €225 ανά άτομο.

Ωστόσο, η χώρα μας βρίσκεται στη δεύτερη με βάση τη μεγαλύτερη αύξηση σε κρατικά κονδύλια ανά άτομο για R&D τη δεκαετία 2010-2020. Για το 2019, οι αντίστοιχες δαπάνες της Ελλάδας ήταν €120 ανά άτομο, το 2018 είχαν διαμορφωθεί σε €104, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα, το 2017, μόλις που έφθαναν τα €82. Τα στοιχεία δείχνουν συνεπώς μια σταθερή αύξηση των κρατικών κονδυλίων, που διαθέτει η Ελλάδα κατά κεφαλήν για τον κρίσιμο τομέα του R&D.

Αν και συνεχίζει να υστερεί, η Ελλάδα κατάφερε τη δεκαετία 2010-2020 να έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση των κρατικών κονδυλίων για R&D ανά άτομο στην Ε.Ε.: από €62 το 2010 σε €148 το 2020. Πρώτη ως προς τις χώρες που έχουν αυξήσει τις κατά κεφαλήν δαπάνες R&D την τελευταία δεκαετία βρίσκεται η Λετονία: από €14 το 2010 σε €42 το 2020, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Εσθονία: από €77 το 2010 σε €141 το 2020.