Στις 28 Απριλίου 2022, η ΕΕ ξεκίνησε την δημόσια διαβούλευση για το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Βιώσιμα Συστήματα Τροφίμων (SFS – Sustainable Food System Framework Initiative), η οποία αναμένεται να λήξει στις 21 Ιουλίου 2022. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία ενός Συστήματος Βιωσιμότητας και θα καθορίσει τις γενικές αρχές, τους στόχους, τις απαιτήσεις και τις ευθύνες των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων του νέου Συστήματος. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία θα θέσει κανόνες για την επισήμανση σε σχέση με την βιωσιμότητα για τα τρόφιμα, τα κριτήρια για την βιώσιμη προμήθεια τροφίμων από τον δημόσιο τομέα και τις προδιαγραφές διακυβέρνησης, παρακολούθησης και ελέγχου του Συστήματος.