Η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, μέσω της θυγατρικής της EDP Renewables North America LLC, ολοκλήρωσε την κατασκευή του ηλιακού πάρκου Riverstart, δυναμικότητας 200 MW. Η εταιρεία έκλεισε μια 20ετή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) με την Hoosier Energy Cooperative, η οποία θα αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγεται από το εν λόγω ηλιακό πάρκο για την τροφοδοσία κοινοτήτων στην κεντρική και νότια Ιντιάνα και το νοτιοανατολικό Ιλινόις.

Το έργο, που βρίσκεται στην κομητεία Randolph, είναι το μεγαλύτερο σε δυναμικότητα ηλιακό πάρκο στην πολιτεία της Ιντιάνα και παράγει ενέργεια που ισοδυναμεί με τη μέση κατανάλωση περισσότερων από 36.000 κατοικιών ετησίως. Η κατασκευή του πάρκου είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 700 θέσεων εργασίας στην κομητεία Randolph, με επακόλουθο θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Επιπλέον, αρκετές μόνιμες θέσεις εργασίας στο εργοτάξιο του ηλιακού πάρκου θα υποστηρίξουν τις τακτικές διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησής του.