Η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, επήλθε σε συμφωνία για την απόκτηση του 87,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Sunseap, του μεγαλύτερου παίκτη κατανεμημένης ηλιακής ενέργειας και ενός εκ των 4 κορυφαίων παικτών ηλιακής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ασία. Από την υπογραφή μέχρι και την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η EDPR έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το μερίδιό της σε 91,4%.

Η συμφωνία επετεύχθη μέσω σύναψης συμφωνίας με τους βασικούς μετόχους της Sunseap έναντι συνολικού τιμήματος 0,6 δισ. ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει επιχειρηματική αξία ύψους 870 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται σε ρυθμιστικές και άλλες συνήθεις υπάρχουσες προϋποθέσεις. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στην EDPR να εδραιώσει την παρουσία της στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού με 540 MW λειτουργικών και υπό κατασκευή ηλιακών έργων και ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, ήτοι 5,5 GW έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.