Η EDP υπέγραψε στις 12/5 μια παγκόσμια συνεργασία για την εγκατάσταση έως και 100MWp ηλιακής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της Faurecia στην Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική. Μέχρι το τέλος του 2023, περισσότερα από 60 ηλιακά πάρκα ιδιοκατανάλωσης θα εγκατασταθούν στις βιομηχανικές μονάδες της πολυεθνικής στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Ταϊλάνδη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο κατανεμημένης ηλιακής ενέργειας που έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα ο όμιλος EDP και το πρώτο που πραγματοποιείται με τον ίδιο εταίρο σε πολλές ηπείρους ταυτόχρονα. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο όμιλος EDP να φτάσει τα 2GW σε κατανεμημένη ηλιακή ενέργεια έως το 2025.

Η Faurecia, σημαντικός παίκτης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, θα καταναλώνει πλέον ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται στις δικές της εγκαταστάσεις, μειώνοντας σημαντικά την εξάρτησή της από το ενεργειακό δίκτυο. Η εν λόγω συνεργασία συνιστά, επίσης, ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων της Faurecia για τη σταδιακή μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες. Η συνεργασία βασίζεται σε ένα μοντέλο As-a-Service, με την EDP να επενδύει, να λειτουργεί και να συντηρεί τους ηλιακούς συλλέκτες στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων, προσαρμοσμένες στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς της Faurecia. Αναμένεται ότι αυτά τα 60 και πλέον έργα μπορεί να έχουν έως και 200.000 ηλιακούς συλλέκτες και ότι θα επιτρέψουν στην εταιρεία να εξοικονομήσει περισσότερους από 60.000 τόνους CO2 κατά την επόμενη δεκαετία.