Η EDP έχει θέσει ένα νέο στρατηγικό στόχο για το ανανεώσιμο υδρογόνο και προβλέπει ότι θα επενδύσει σε έργα που εγγυώνται περαιτέρω δυναμικότητα της τάξεως των 1,5 GW, έως το 2030. Με αυτόν τον στόχο που τέθηκε κατά τη διάρκεια της COP26, της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η EDP γίνεται μία από τις 28 μεγάλες εταιρείες, που αναλαμβάνουν τη δέσμευση H2Zero του WBCSD (Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη), προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη του ανανεώσιμου υδρογόνου σε παγκόσμια κλίμακα.

Έτσι, το επενδυτικό σχέδιο θα περιλαμβάνει τη μετατροπή παλαιών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα σε κέντρα υδρογόνου, αλλά και την επένδυση σε νέες μονάδες παραγωγής. Με αυτή την επενδυτική ενίσχυση, η EDP ελπίζει να συμβάλει σε μεγαλύτερη και ταχύτερη απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα, ιδίως σε τομείς όπου η διαδικασία ηλεκτροδότησης είναι πιο δύσκολη.